Cosul meu

AFI STAR KIDS SRL detinatoarea platformei www.starkids.ro

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

 

 

Toate datele cu caracter personal colectate de AFI STAR KIDS SRL prin platforma on-line www.starkids.ro sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Ca principiu general, AFI STAR KIDS SRL prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul clienților, în vederea bunei desfășurări a relatilor comerciale dintre cumpărător și vânzâtor.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din AFI STAR KIDS SRL.

 

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului AFI STAR KIDS SRL sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.

 

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către AFI STAR KIDS SRL pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din AFI STAR KIDS SRL (info@starkids.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

 

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la AFI STAR KIDS SRL la adresa de email mai sus menționată.

 

Am fost informat cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate în cadrul AFI STAR KIDS SRL în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998, pe care le-am înteles.

Copyright © AFI STAR KIDS SRL 2023 All Rights Reserved.